PHIM TƯ LIỆU – DOCUMENTARY FILM SHOWREEL
145
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-145,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

PHIM TƯ LIỆU – DOCUMENTARY FILM SHOWREEL

About This Project

Phim tài liệu gốc, ban đầu được gọi là “phim thực tế”, kéo dài một phút hoặc ít hơn. Theo thời gian, phim tài liệu đã phát triển dài hơn và bao gồm nhiều thể loại hơn; Một số ví dụ là: giáo dục, quan sát và tài liệu. Phim tài liệu rất giàu thông tin và thường được sử dụng trong trường học, như một nguồn tài liệu để dạy các nguyên tắc khác nhau. Bây giờ, phim tài liệu được sử dụng cho mục đích quảng cáo một doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp.

Original documentaries, initially called “reality films”, last a minute or less. Over time, documentaries have grown to be longer and include more genres; Some examples are: education, observations and documentation. Documentaries are very informative and are often used in schools, as a resource to teach various principles. Now, documentaries are used for the purpose of advertising a business or industry.

DOCUMENTARY FILM

Original documentaries, initially called "reality films", last a minute or less. Over time, documentaries have grown to be longer and include more genres; Some examples are: education, observations and documentation. Documentaries are very informative and are often used in schools, as a resource to teach various principles. Now, documentaries are used for the purpose of advertising a business or industry.

Date
Category
COMMERCIAL PHOTOGRAPHY